ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ร่วมออกบูทจัดแสดง ณ สงกรานต์@คลองผดุง (คน) กรุงเกษม”

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ “สงกรานต์@คลองผดุง (คน) กรุงเกษม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต และสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย “สงกรานต์@คลองผดุง (คน) กรุงเกษม” ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2566 ณ ถนนลูกหลวง (เลียบคลองผดุงกรุงเกษมและวังลดาวัลย์) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ในการนี้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ไอศกรีมมะม่วง เจลลี่มะม่วง และกล้วยทอด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรมทั้งหมด : คลิกที่นี่