ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ม.คุนหมิง

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จำนวน 25 ท่าน ภายใต้การอบรมหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศไทย -จีน-ภูมิภาคเอเชีย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการทางการเงิน ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ