ข่าวประกาศ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันฑา บูชาครู” คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันฑา บูชาครู” คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2564 พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรมรวม 9 ชั่วโมง

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” คลิกที่นี่
  2. กรอกประวัตินักศึกษา คลิกที่นี่
  3. เข้ารับชม VDO งานไหว้ครู (คำเตือน!! หากไม่รับชม VDO ระวังทำข้อสอบไม่ผ่านน้า) คลิกเพื่อดู
  4. สามารถอ่านรายละเอียดชมรม คณะบริหารธุรกิจได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัย (@rmutp.ac.th)

ขั้นตอน และชั่วโมงกิจกรรมที่จะได้รับ
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู (ลงทะเบียน ตอบคำถาม – แบบสอบถามความพึงพอใจ) ได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียนกรอกประวัตินักศึกษา ได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ฯ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3 : ลงทะเบียนเลือกชมรม (อยู่ในแบบฟอร์มเดียวกับ “ประวัตินักศึกษา”) ได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ฯ ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 3 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
Facebook : ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
Tel. 0846996304