ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลืิอกตั้ง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล