ข่าวประชาสัมพันธ์

💥ประกาศด่วน ยกเลิกวันสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563💥

💥ประกาศด่วน ยกเลิกวันสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาด
โดยให้ส่งเอกสารผลการศึกษาหรือทรานสคริปพร้อมระบุรหัสผู้สมัคร และสาขาวิชาที่สมัคร มาที่ E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์💥
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 026653555 ต่อ 2301, 2341, 2532, 2312