ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ปวช.หลักสูตร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น ๖ อาคาร ๙๐ ปี

 

Downloadกำหนดการ คลิกที่นี่