ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ จัดการคัดเลือกสถานประกอบการ (ประเภทอาหารอิสลาม) ศูนย์พณิชยการพนะคร

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดการคัดเลือกสถานประกอบการ (ประเภทอาหารอิสลาม) ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะบริหารธุรกิจต้องการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ