ข่าวรับรางวัล

โครงการ THE NEXT GEN ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับ CP Retailink

เมื่อ 13 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจ ภูมิใจกับความสำเร็จในโครงการ THE NEXT GEN ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับ CP Retailink เป็น project ต้นแบบแห่งแรกที่จะนำไปใช้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอนาคต โดย ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล และผู้บริหารทุกท่านของ CP Retailink ได้มอบโอกาสดีๆ ให้กับนักศึกษา ประกอบกับดร.ปริญญา มากลิ่น ท่านคณบดี ที่ส่งเสริมผลักดันให้กำลังใจนักศึกษาทุกทีมม และ อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์โภชน์ ที่คอยประสานงานได้อย่างราบรื่น ตลอดจนน้องนุช (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี เพิ่งรับพระราชทานปริญญาไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา) young next gen ของ CP ที่คิด โปรเจ็คดีๆ ให้กับน้องๆ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและการตลาดทุกทีมมีความมุ่งมั่นอดทนตลอดระยะเวลาที่ทำการแข่งขันเกือบ 3 เดือน สร้างความประทับใจให้กับ young gen ชาวไทย และชาวจีน ตลอดจนทีมผู้บริหารของ CP ที่มาฟัง presentation สรุปผลการดำเนินงานในวันนี้ (ขณะนี้ทีมที่ได้รับรางวัล 1-3 ได้รับการรับรองแล้วว่าได้เข้าทำงานที่ CP อย่างแน่นอน) และคาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้กับมทร.พระนครอย่างต่อเนื่องค่ะ
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร