ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะบริหาร

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่