ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ ร้านจำหน่ายอาหารอิสลาม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ

โดยผู้มีรายชื่อดังประกาศ ต้องมารายงานตัว พร้อมทั้งปรุงอาหารให้กับคณะกรรมการทดลองชิมอาหาร ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 – 11.30 น ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยเจ้าของสถานประกอบการต้องเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ ภาชนะ และของต่างๆ มาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม 026653555 ต่อ 2106