ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจร่วมงานราชมงคลพระนครน้อมบูชา ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ มหาสังฆราชา”

คณะบริหารธุรกิจร่วมงานราชมงคลพระนครน้อมบูชา ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ มหาสังฆราชา” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครน้อมบูชา ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ มหาสังฆราชา” โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวถวายอาศิรวาทถวายพระพร ในการนี้ พระปริยัติวชิรกวี (ไมตรี ปุญฺญามรินฺโท ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติสมาธิ และบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ