ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประจำงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สอบถามเพิ่มเติมงานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ โทร. ๐๒๖๖๕๓๕๕๕ ต่อ ๒๑๐๙