ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ หรือโทร. 026653555 ต่อ 2107