ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
DSC_1611
DSC_1616
DSC_1617
DSC_1622
DSC_1626
DSC_1629
DSC_1632
DSC_1634
DSC_1636
DSC_1641
DSC_1643
DSC_1650
DSC_1651
DSC_1653
DSC_1662
DSC_1666
DSC_1670
DSC_1671
DSC_1674
DSC_1679
DSC_1680
DSC_1685
DSC_1692
DSC_1694
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะได้เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา (ชั้น 2 )

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]