(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 11 มกราคม 2562) ร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “บัญชี สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทาน

ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “บัญชี สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 4 มกราคม 2562 ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ acc.rpbs@rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติม 095-365-0035, 095-149-3526 หรือกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2R1kU5p

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ระดับอาชีวศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ
2. ระดับอาชีวศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ
**สามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้สถาบันการศึกษาละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน ต่อระดับการศึกษา
และสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้ง 2 ระดับการศึกษา