ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ “สำหรับนักศึกษาใหม่” คณะบริหารธุรกิจ รอบ ADMISSION 2560

กำหนดชำระเงินค่าชุดพละ เสื้อคณะ (ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • ปริญญาตรี 4 ปี รอบ Admission  1,450 บาท
  • ปริญญาตรี 4 ปี รอบรับตรง และโควตา (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระ)  1,450 บาท
  • ปริญญาตรีเทียบโอน (เฉพาะเสื่อคณะ) 1,000 บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 026653555 ต่อ 2402 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กำหนดการรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา/ตรวจโรคเอกซเรย์

กำหนดการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ