ข่าวประชาสัมพันธ์

(เรียนปรับพื้นฐาน 2562) ประกาศรายชื่อและกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน โครงการการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ 2562

ตารางเรียนปรับพื้นฐานและ รายชื่อทดสอบก่อนเรียน

ประกาศรายชื่อกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน (ผู้สมัครโดยการใช้วุฒิ ม.6)

ประกาศรายชื่อกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน (ผู้สมัครโดยการใช้วุฒิ ปวช.)

ประกาศรายชื่อกลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน (วิชาชีพเฉพาะ)