ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

10397206_651832651588623_7921459941156904446_o

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร อันเป็นสถาบันการศึกษาด้านพณิชยการที่เก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า ๑๑๘ ปี ซึ่งเป็นวังเดิมของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วังนางเลิ้ง) บนถนน พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ

พระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

_PRD1765

ศูนย์รวมจิตใจ ของชาวพณิชการพระนคร จวบจนคณะบริหารธุรกิจ ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๙

พระประวัติkl17

 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาโหมดประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ณ พระบรมมหาราชวัง พระนามเดิม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงมีพระขนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกัน ๒ พระองค์ ได้แก่ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงอรองค์อรรคยุพา และพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส อ่านต่อ

วังนางเลิ้ง

_MG_0993

 

วังนางเลิ้ง มีพื้นที่รวมประมาณ ๒๘ ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ประกอบด้วย ตำหนักใหญ่ที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกคล้ายวังบูรพาภิรมย์ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศา ภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณพันธุวงศ์วรเดช บนถนนมหาไชย ตัวอาคารตำหนักเป็นคอนกรีต ๒ ชั้น แวดล้อมด้วยศาลา ๔ หลัง อ่านต่อ

เรือนหมอพร

_PRD1751

“เรือนหมอพร” หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่ให้ลูกหลานได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ...เสด็จเตี่ย

“เรือนหมอพร” ตั้งอยู่ภายในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนครในปัจจุบัน เรือนหลังนี้เจ้าของเรือนเดิมคือ หม่อมเมี้ยน อาภากร ณ อยุธยา พระชายาในกรมหลวงชุมพรฯ มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น เป็นศิลปกรรมแบบ นีโอ–คลาสสิก (Neo-Classic) แต่ได้ดัดแปลงให้เข้ากับภูมิอากาศใน เขตร้อน ด้วยการสร้างเป็นเรือนไม้ เรือนลักษณะนี้เริ่มแพร่หลายเข้า มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่นิยมสร้างกันในหมู่คหบดี ขุนนาง และชนชั้นกลางทั่วไป อ่านต่อ