ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ร่วมชิงความเป็นหนึ่งในด้านดนตรี “การประกวดวงดนตรี BUS MUSIC AWARD”

การประกวดวงดนตรี “BUS MUSIC AWARD”
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ ใต้โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล มทร. พระนคร
ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท

ระดับมัธยม และอุดมศึกษา #ไม่จำกัดมหาลัย

🔼สมัครถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

🔴รางวัล
– ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000บาท

ใบสมัคร >> https://drive.google.com/open…

ดูรายละเอียดที่เพจ: https://www.facebook.com/busmusicclub/