ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการเงินร่วมอบรมโครงการ Krungsri Retail Banking Academy เพื่อเพิ่มพูนความรู้

นักศึกษาสาขาวิชาการเงินร่วมอบรมโครงการ Krungsri Retail Banking Academy เพื่อเพิ่มพูนความรู้

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์นัทธ์หทัย หลงสะ อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาวิชาการเงิน ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ Krungsri Retail Banking Academy โดยได้รับเกียรติจากคุณวิธพล เจาะจิตต์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และคุณคณิต จันทรเรื่องนภา ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน บริหารความสัมพันธ์กับธุรกิจ ให้การต้อนรับและมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ธนาคารกรุงศรี สำนักงานใหญ่ พระราม 3

ภาพ : สาขาวิชาการเงิน
ข่าว : สาขาวิชาการเงิน และงานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ