ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวบุคลากร, ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. […]

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

Posted Posted in ข่าวบุคลากร, ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตรงสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวบุคลากร, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะบริหารธุรกิจ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวบุคลากร, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๑ […]