ข่าวบุคลากรข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คลิกที่นี่