ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์“โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญาประเทศเกาหลีใต้”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์“โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญาประเทศเกาหลีใต้” ตามที่สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้ และได้ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนั้นทั้งนี้สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ […]

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 27 […]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลีใต้ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง “รับสมัครบุคคลเข้าเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งวิชาการ […]

โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ในวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ ร่วมเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ “โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน” โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน […]

แจ้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมถ่ายภาพ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ แจ้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอความร่วมมืออาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายภาพ เพี่อจัดทำเว็บไซด์ของคณะบริหารธุรกิจในส่วนของข้อมูลทำเนียบอาจารย์และเจ้าหน้าที่และเพี่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ […]

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกท่าน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ  แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกท่าน ด้วยคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์ […]

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้ ณ Dongseo University

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ “แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้  ณ […]

แจ้งการแต่งกายวันปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้กำหนดจัดงาน “ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” […]