เชิญชวนแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (ออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย แสดงมุทิตาจิต ผศ.ลำใย มากเจริญ […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา […]

เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำอัดลม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำอัดลม […]

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันในยุคตลาดดิจิทัล 4.0 ออนไลน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด […]

การเบิกค่าใช้จ่ายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.พระนคร

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

เนื่องจากหากเกิดกรณีที่นักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจะให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่เพราะจะเป็นไทม์ไลน์ของนักศึกษา และจะใช้เป็นเอกสารแนบในการขอเบิกค่าตรวจโควิด […]

สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Fast Track สำหรับวุฒิ ปวช.-ปวส. และ ม.6

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา <Click> […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 […]

พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และกิจกรรมที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ […]