สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Fast Track สำหรับวุฒิ ปวช.-ปวส. และ ม.6

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา <Click> […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 […]

พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และกิจกรรมที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ […]

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี…ให้มีโอกาศทางการศึกษา โดยการบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ […]

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 /2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 […]

ช่องทางติดต่อโดยตรง สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

ช่องทางติดต่อโดยตรง สำหรับคณะบริหารธุรกิจ (งานหลักสูตร, งานทะเบียนและประมวลผล, ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]