ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี…ให้มีโอกาศทางการศึกษา โดยการบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ […]

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 /2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 […]

ช่องทางติดต่อโดยตรง สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

ช่องทางติดต่อโดยตรง สำหรับคณะบริหารธุรกิจ (งานหลักสูตร, งานทะเบียนและประมวลผล, ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ช่องทางสำหรับสอบถามข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของคณะบริหารธุรกิจ  

(รอบที่ 2) การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศจากงานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง  “การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” […]

การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศจากงานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง  “การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครการประกวดราคาสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า (ร้านถ่ายภาพ) เพื่อถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศสำหรับร้านถ่ายภาพ คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ที่จะถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 […]