เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและรายงายตัวนักศึกษาวิชาทหาร […]

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนครเข้าร่วมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (Online & On-Site)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนครเข้าร่วมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา […]

กำหนดให้นักศึกษามารับชุดกีฬา นักศึกษาที่ชำระค่าชุดกีฬา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2567

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดให้นักศึกษามารับชุดกีฬา (ชำระค่าชุดกีฬาเมื่อวันที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศแนบ ให้ติดต่อขอทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน […]

กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา […]

โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

โครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและยกระดับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 6 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : วิชาการ […]

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2-2567 จำนวน 3 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ […]