รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์” จำนวน 6 อัตรา ครั้งที่ 2/2566

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) […]

การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (หญิง) […]

ขยายเวลารับสมัครถึง 24 ตุลาคม 2566 โครงการอบรมหลักสูตร Update สาระสำคัญของ TFRS for NPAEs และภาษีอากร

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตร Update […]

ขยายเวลาการชำระค่าชุดกีฬา ประจำปี 2566

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งการขยายเวลาการชำระเงินค่าชุดกีฬา ประจำปี 2566 […]

กิจกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

กิจกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 9 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) […]

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อดังประกาศ ต้องมารายงานตัว […]

ขอเชิญข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ “สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ”

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ […]