คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 /2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 […]

ช่องทางติดต่อโดยตรง สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

ช่องทางติดต่อโดยตรง สำหรับคณะบริหารธุรกิจ (งานหลักสูตร, งานทะเบียนและประมวลผล, ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

ระลอกใหม่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การระบาดรอบที่ 1ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   […]

(รอบที่ 2) การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศจากงานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง  “การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” […]

การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศจากงานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง  “การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครการประกวดราคาสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า (ร้านถ่ายภาพ) เพื่อถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศสำหรับร้านถ่ายภาพ คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ที่จะถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 […]