ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพี่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประสัมพันธ์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน !!! #ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง […]

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

#งานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคุณสิทธิชัย […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพี่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน !!! #ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง […]

‎นักศึกษาปริญญาโท‬ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้จัด […]

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน !!! # ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]