คณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ทุกวันศุกร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ทุกวันศุกร์ ผู้บริหาร […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา “คุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา คุณสิทธิชัย  พรทรัพย์อนันต์ จำนวน 30 ทุน […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูน”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

#ผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นทุนการศึกษาอุปการะการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) […]

เชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจใช้งานฐานข้อมูล Scopus

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล Scopus แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักศึกษา อาจารย์ […]

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ “น้อมจิต […]

อ.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กำกับดูแลความเรียบร้อยในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

วันนี้ (28 สิงหาคม 2558) อ.สุวิทย์ […]