ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “Marketing Change 4.0 คิดให้ไวเปลี่ยนให้ทัน” ในวันที่ 14 กันยายน 2560

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะก้าวสู่การเป็นนักการตลาดหน้าใหม่ เข้าร่วมโครงการ “Marketing Change 4.0 คิดให้ไวเปลี่ยนให้ทัน” โดยมีกิจกรรม สัมมนาในหัวข้อ “SLS THAILAND 4.0” ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมอาภากรณ์เกียรติวงศ์ (อาคาร 90 ปี ชั้น 6) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร