ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

เชิญชวนเข้าร่วมชมและเชียร์ : พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2401, 2402