ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจร่วมส่งผลงานที่มีประโยชน์เพื่อเป็นผลงานพัฒนา มทร.พระนคร ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวางแผน

กองแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานที่มีประโยชน์เพื่อเป็นผลงานสำหรับพัฒนา มทร.พระนคร รางวัลคิดอย่างสร้างสรรค์ […]