ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

Posted Posted in ข่าวบุคลากร, ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตรงสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์)

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ, รับสัมครงาน