(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

รายละเอียด : คลิกที่นี่

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (อาจารย์) ฉบับที่ 2

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : คลิกที่นี่ […]

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (อาจารย์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : […]

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 – 31 มีนาคม 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร […]

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร […]

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร […]