ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่ทดสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานขับรถ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, รับสัมครงาน

รายละเอียด : คลิกที่นี่

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (เพิ่ม) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

(News) คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 – 20 สิงหาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

รายละเอียด : คลิกที่นี่

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (อาจารย์) ฉบับที่ 2

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : คลิกที่นี่ […]

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (อาจารย์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : […]

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 – 31 มีนาคม 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร […]