(News) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน […]

(News) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานสรบรรณ จำนวน […]

(News) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา ประจำงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต […]