ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

(News) คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2564

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/
รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่