ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (เพิ่ม) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/
รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่