ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำอัดลม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำอัดลม สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ หรือโทร. 026653555 ต่อ 2107