เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รอบรับตรง “อิสระ” ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ปริญญาตรี

📌มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบริหารกันนะ น้องๆ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ปวช., หลักสูตร

    คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]