ข่าวกิจกรรม

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและบริหาร Web Site ด้วย Web Application

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและบริหาร Web Site ด้วย Web Application โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และภายในโครงการยังได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการแนะนำพื้นฐานการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและแบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต และการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์พรคิด อั้นขาว และอาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยวิทยากรภาคปฏิบัติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2560  >>> ภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<<

ภาพโดย : สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร