ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

📌กำหนดการฝึกซ้อม และ วันพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
————————————————————————
📍 : ฝึกซ้อมย่อย ณ คณะบริหาร
📆 : วันเสาร์ 18 สิงหาคม 2561
 : ตั้งแต่ 07.00 – 16.30 น.
 : สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
————————————————————————
📍 : ฝึกซ้อมย่อยรวม ณ คณะบริหาร
📆 : วันอังคาร 21 สิงหาคม 2561
 : ตั้งแต่ 06.00 – 11.30 น.
 : สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
————————————————————————
📍 : ฝึกซ้อมใหญ่ ณ มทร.ธัญบุรี
📆 : วันพุธ 22 สิงหาคม 2561
 : ตั้งแต่ 06.00 – 11.30 น.
 : สถานที่ ณ ห้องประชุม มทร.ธัญบุรี
ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
————————————————————————
📍 : วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ มทร.ธัญบุรี
📆 : วันพุธ 29 สิงหาคม 2561
 : ตั้งแต่ 06.00 – 11.30 น.
 : สถานที่ ณ ห้องประชุม มทร.ธัญบุรี
ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
————————————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 665 3555 ต่อ 2401-2 (พี่หนู ฝ่ายกิจการนักศึกษา)