ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
——————————————————–
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ