ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ประกาศแจ้งนักศึกษาที่มีตารางสอบซ้อน

ขั้นตอนสำหรับการดำเนินการยื่นคำร้อง