ข่าวประชาสัมพันธ์

FRESHMEN BUS RMUTP 2018

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.00 น. ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร พร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ

ใบสมัคร FRESHMEN BUS RMUTP 2018 : คลิกที่นี่
ระเบียบการประกวด FRESHMEN BUS RMUTP 2018 : คลิกที่นี่

การประกวดกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30  น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  • ดาว-เดือน  ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เท่านั้น
  • ต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดี มีบุคลิกภาพที่ดี ประพฤติดี มีวาจาที่สุภาพเรียบร้อย มีความมั่นใจในตัวเอง

การรายงานตัวและการจับฉลาก

  • รายงานตัวจับหมายเลขลำดับผู้เข้าประกวด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ  ……………
  • หากผู้เข้าประกวดไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
–  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02 665 3555 ต่อ 2402