ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สอบถามเพิ่มเติม งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร โทร. ๐๒๖๖๕๓๕๕๕ ต่อ ๒๑๐๙