ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2566 จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ ประจำงานสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำงานวางแผนและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566

 

สอบถามเพิ่มเติม งานบุคลากร  026653555 ต่อ 2109