ข่าวประชาสัมพันธ์

(ด่วน!!) คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ (โควตา) งานงาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ (โควตา) วุฒิ ปวช./ปวส. ในงาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (วุฒิ ม.3)
  • ระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช./ปวส.)

รายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3555 ต่อ 2301 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย