ข่าวประกาศ

ประกาศสำหรับนักศึกษาปี 1 ประจำปี 2563 (4 ปี ภาคปกติ) ขอยกเลิก และลงทะเบียนขอคืนค่าลงทะเบียน

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระคร ขอแจ้งประกาศยกเลิก และคืนค่าลงทะเบียน โครงการการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ (เรียยนปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ  (นักศึกษาใหม่) ที่เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้เต็มจำนวน คลิกที่นี่