คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง

ผสานสาขา-01

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ประจำงานประสานสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด :  คลิกที่นี่