ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและรายงายตัว ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศจากงานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “การรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562”
💥 สามารถสมัครและส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2562💥ได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล หรือโทร. 026653555 ต่อ 2401-2 และ 0828738919