ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารให้เกียรติมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณในวันเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา บูรณะกูล อาจารย์สาขาวิชาการตลาด อาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ นางสาวจิตภักดิ์ โตวิเวก และนายชาติชาย หงษ์สาวดี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อคณะบริหารธุรกิจและนักศึกษาทุกท่านอย่างเต็มที่มาโดยตลอดอายุราชการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร