ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกกษา ร่วมคัดเลือกตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประกวด RMUTP AWARDS 2022 !!

สนใจสมัครได้ที่ : คลิกที่นี่
คุณสมบัติและเกณฑ์การตัดสิน  : คลิกที่นี่